6 umów na łączną kwotę 7 289 617,03 zł odebrali przedstawiciele samorządów z regionu radomskiego, na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Uroczystość, z udziałem Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła oraz Wicewojewody Mazowieckiego Artura Standowicza, odbyła się 9 lipca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Radomiu. W uroczystości wziął udział także Kierownik Delegatury MUW w Radomiu Krzysztof Murawski.

 Dofinansowanie otrzymały:

  • Gmina Nowe Miasto n. Pilicą na przebudowę ulicy Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą (w wysokości 69 042,25 zł),
  • Powiat Przysuski na realizowaną w ramach dwóch zadań rozbudowę drogi powiatowej nr 3311W Rusinów - Brogowa – Janików (łączna kwota dofinansowania na oba zadania wynosi 1 661 320,76 zł)
  • Powiat Grójecki na przebudowę drogi powiatowej 1672W Warka - Chynów oraz drogi powiatowej 1675W Wola Chynowska - Podgórzyce do przejazdu kolejowego w miejscowości Gośniewice w gminie Warka (łączna kwota dofinansowania na oba zadania wynosi 4 967 541,75 zł)
  • Gmina Wolanów na przebudowę drogi gminnej nr 351216W relacji Sławno - granica z gminą Zakrzew, etap II (w wysokości 591 712,27 zł)

Łączna długość odcinków dróg objętych dofinansowaniem wynosi 16,867 km.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (daw. Fundusz Dróg Samorządowych), to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej.