Wiadomości Gospodarcze

6 umów na łączną kwotę 7 289 617,03 zł odebrali przedstawiciele samorządów z regionu radomskiego, na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Uroczystość, z udziałem Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła oraz Wicewojewody Mazowieckiego Artura Standowicza, odbyła się 9 lipca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Radomiu. W uroczystości wziął udział także Kierownik Delegatury MUW w Radomiu Krzysztof Murawski.

Add a comment

Przemyśl otrzyma ponad 3,5 miliona euro z Funduszy Norweskich i EOG na działania, które mają pobudzić rozwój lokalny miasta. O rozstrzygnięciu związanym z naborem w Programie "Rozwój lokalny" poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Wsparcie z programu otrzyma 29 miast z całej Polski.

Add a comment
  • Minister Tadeusz Kościński, zastępca gubernatora w EBOR przewodniczył delegacji Polski podczas dorocznego spotkania gubernatorów banku.
  • Głównym tematem obrad była dyskusja nt. odbudowy gospodarek po pandemii
  • Wśród omawianych rozwiązań znalazła się także kompleksowa oferta wsparcia kierowana do polskich przedsiębiorstw w dobie recesji

Nie bójmy się pomagać przedsiębiorcom, obywatelom. Przykład Polski dobitnie pokazuje, że przemyślana strategia wsparcia finansowego wzmacnia gospodarkę i rozwój w długofalowej perspektywie. Mamy rekordowe wyniki przemysłowe, a agencje ratingowe i instytucje międzynarodowe podnoszą nasze oceny. Okazaliśmy się być zieloną wyspą na wzburzonym oceanie kryzysu

- powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

W swoim wystąpieniu podczas obrad minister Kościński podkreślił znaczenie aktywnych działań antykryzysowych podjętych przez Bank w celu zwalczania ekonomicznych skutków pandemii. Wskazał na potrzebę położenia dodatkowego nacisku na takie aktywności Banku jak wzmocnienie finansowania kapitałowego oraz wsparcia dla MŚP. Minister zachęcał Bank do rozwijania projektów transgranicznych przyczyniających się do rozwoju współpracy w regionach oraz ułatwiających wymianę handlową między krajami.

Podczas dyskusji Minister Kościński zaznaczył, że transformacja energetyczna powinna odzwierciedlać różnice między krajami i regionami. Akcentował konieczność wspierania przez EBOR transformacji w kierunku niskoemisyjnej gospodarki ale z uwzględnieniem możliwości zachowania finansowania gazu ziemnego, jako przejściowego nośnika na drodze do w pełni zielonych źródeł energii promowanych przez Bank.

Add a comment