Współcześni klienci są wymagający, mają niestandardowe oczekiwania, i chcą budować długotrwałe związki zapewniające im stabilność biznesową. O ich lojalności decyduje zarówno wartość marki i firmy, sprawność dostarczania produktów i usług, jakość obsługi oraz stosunek ceny do wartości produktu.Jednak okazuje się, że większość klientów nie widzi znaczącej różnicy między jednym a drugim dostawcą w powyższych kategoriach. Wszyscy oferują najwyższą jakość produktu i obsługi w podobnej cenie.

Spotkania otwarte (konferencje, praktyczne warsztaty, seminaria) dostępne są dla wszystkich zainteresowanych danym zagadnieniem. Powstają z myślą o firmach i instytucjach, które chcą szkolić pracowników. Ponieważ są to osoby zainteresowane tą samą tematyką, lecz reprezentujące różne firmy, spotkania otwarte są dogodnym polem dla wymiany doświadczeń. Każdy Uczestnik po zakończeniu imprezy dostaje zaświadczenie o odbyciu kursu czy szkolenia.

Organizacja profesjonalnych konferencji i warsztatów nie odbyłaby się bez współpracy z podmiotami wspierającymi. Są nimi:

Sponsorzy Partnerzy Patroni medialni Prelegenci

ITVMAZOWSZA serdecznie zaprasza do współpracy przy organizacji konferencji i szkoleń wszystkie firmy zainteresowane promocją swoich usług, udzieleniem patronatu medialnego czy współpracą merytoryczną.