Serwis Warszawski

loading...
Serwis Warszawski

Wiadomości

loading...
Wiadomości Gospodarcze

Inne

loading...
Inne

Organizacje działające na rzecz pacjentów są przede wszystkim wiarygodnymi reprezentantami ich interesów na zewnątrz. Są zakładane najczęściej przez osoby doświadczone chorobą lub ich rodziny. Powstają z potrzeby wspólnego działania, a także wymiany doświadczeń oraz wiedzy, zdobytej w trakcie walki z chorobą. Chodzi o samopomoc, ale także inicjowanie wprowadzania stosownych zmian systemowych.

 Ze względu na przyświecające założycielom cele, większość z nich skupia się na popularyzowaniu wiedzy na temat konkretnych chorób, zarówno jeśli chodzi o profilaktykę, jak i sposoby leczenia. Osobiste historie przyczyniające się do założenia organizacji powodują, że obok dzielenia się wiedzą - równie powszechne jest udzielanie wsparcia psychologicznego chorym lub ich bliskim. Najważniejsze jest wspólne działanie, dlatego w lutym 2020 roku Rzecznik Praw Pacjenta powołał Radę Organizacji Pacjentów, do której należy obecnie blisko 100 fundacji i stowarzyszeń.

„Organizacje przekazują mi aktualne problemy i postulaty pacjentów, ale przede wszystkim wspierają mnie w opracowywaniu stanowisk dotyczących bieżących sytuacji związanych z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej. Okazało się to niezwykle cenne także w czasie epidemii. Chciałbym podziękować wszystkim przedstawicielom organizacji pozarządowych za ich wkład w pomoc i dobre działania na rzecz pacjentów” podkreśla Bartłomiej Chmielowiec - Rzecznik Praw Pacjenta.

Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym Rzecznik Praw Pacjenta i przedstawiciele Rady Organizacji Pacjentów opowiedzą o efektywnej współpracy.

Materiały

Czym jest Rada Organizacji Pacjentów?

RSS Świat

RSS Sport